latviski        english

Projekta notikumu kalendārs

2003. gads

Septembris

Projekta detalizēta plānošana, PHARE un INTERREG projektu aktivitāšu koordinēšana

Baltijas Jūras Reģiona (BJR) Vēja Enerģijas Asociācijas statūtu, stratēģisko mērķu un darba plānu apspriešana ar INTERREG projekta partneriem

Oktobris

BJR Vēja Enerģijas Asociācijas dokumentācijas tulkošana

Latvijas vēja enerģijas informācijas izvietošana INTERREG projekta interneta platformā

Novembris

Datu apkopošana un apstrāde Vēja Enerģijas Rokasgrāmatas izveidei

Mārketinga pasākumu par vēja enerģiju vietējos masu informācijas līdzekļos, specializētos žurnālos, sanāksmēs un izstādēs uzsākšana

Decembris

„Power Point” prezentācijas izstrāde: Tēma - vēja enerģijas attīstības perspektīvas Latvijā

Latvijā pirmās vēja enerģijas mājas lapas izveide

Vēja enerģijas tālmācības kursa pilotprogrammas izstrādāšana

2004. gads

Janvāris

Papildus mērījumi Vēja Enerģijas Rokasgrāmatas izstrādei

Seminārs par vēja enerģiju Ventspilī

Seminārs par vēja enerģiju Liepājā

Februāris

Vēja enerģijas mājas lapas publicēšana internetā

Studentu grupas komplektēšana vēja enerģijas apmācību kursam

Seminārs par vēja enerģiju Valmierā

Seminārs par vēja enerģiju Rīgā

Preses konference Rīgā

Marts

Vēja enerģijas apmācības kursa uzsākšana

Vēja Atlasa izstrāde Vēja Enerģijas Rokasgrāmatai

Aprīlis

Metodoloģijas izstrāde vēja parku efektivitātes aprēķināšanai

Aprīlis–Maijs

Starptautiskās konferences "Vēja Enerģija Baltijā" organizēšana

Maijs

Piedalīšanās izstādē “Enerģija 2004” Rīgā

INTERREG projekta partneru tikšanās (Rostoka) un Vēja Enerģijas Starptautiskās Tirdzniecības Izstādes (Hamburga, Vācija) apmeklējums

Vēja Enerģijas Rokasgrāmatas pirmās drukātās versijas komplektēšana

Jūnijs

Starptautiskās konferences "Vēja Enerģija Baltijā" norise

INTERREG projekta partneru regulārā sanāksme

Jūlijs

Vēja Enerģijas Rokasgrāmatas interneta versijas izstrāde

INTERREG projekta sanāksmes apmeklējums Gotlandē (Zviedrija)

Augusts

Projekta rezultātu analīze, novērtēšana un izplatīšana

2009. gads

Septembris23. - 25. septembrī
Noslēguma partneru tikšanās un seminārs projekta
„Austrumu vējš – vēja enerģijas izmantošana Krievijas
federācijā
(East Wind – wind energy use in Russian Federation)
ietvaros, pēc INTERREG III B programmas. Pleskava, Krievija
Foto1; Foto2;
 
 Development and Implementation of the distance
training course "Wind Energy Basics" within the project
EastWind – Establishing Wind Energy Use in Russian
Federation
(Seite projects www.east-wind.eu end partner
http://www.pskovregioninfo.ru/ )

2010. gads

 Tālmācības kurss "Vēja enerģētikas pamati"
Windpower Basics Jurijs Roliks – Transporta un sakaru
institūta docents, konsultants vēja enerģētikā
Programma (sk. pielikums)
Jaunumi Projekti Vēja karte Tehnoloģija FAQ Kontakti

Copyright © 2004 windenergy.lv. All rights reserved.